Komentarz do Ewangelii dnia

26 marca 2023.

25 marca 2023

Cud wskrzeszenia Łazarza wstrząsa „opinią” publiczną. Wszyscy do dziś dnia rozpatrują ten cud na wszelkie sposoby i możliwości. Jak to możliwe, dlaczego tylko Łazarzowi przytrafił się taki cud, szczęście? Bóg w Jezusie Chrystusie wybudza go ze snu śmierci. Pomimo, a nawet wbrew naturze. Przecież od czterech dni ciało Łazarza leżące w grobie zaczyna się naturalnie rozkładać. A tu zmiana, wszystko na słowa Pana Jezusa zmienia swój „bieg”. Pan Jezus przywraca życie i przypomina nam uczniom, że On to jest zmartwychwstaniem i życiem. „Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki” – mówi Jezus. Zatem niech wiara nasza oparta na tym fundamencie jeszcze bardziej rozpala w nas pragnienie życia w imię Boga na Jego większą chwałę.

(zdj. Ikona Wskrzeszenie Łazarza, Grecja XII w., domena publiczna)