Komentarz do Ewangelii dnia

27 marca 2023.

27 marca 2023

Jakże często stajemy się sędziami w sprawach między Bogiem a człowiekiem. Czy naprawdę dał nam Bóg do tego prawo? Czy raczej nie w Jego imieniu, nie mamy najpierw widzieć u siebie belki w oku, niż drzazgi w oku bliźniego? Nie sądzić, aby nie być sądzonymi – przypomni na innym miejscu Pan Jezus. „Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; przebaczajcie, a będzie wam przebaczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i przelewającą się dadzą w wasze zanadrze. Jaką bowiem miarą mierzycie, taką będzie wam odmierzone”(Łk 6,37-38). Nasz Bóg nigdy nikogo nie potępia, On jest Miłością wymagającą, ale nigdy nie niszczącą i nie odbierającą nam ludziom, nadaną przez Niego samego godność swojego dziecka. Dziedzica dóbr wiecznych. W odróżnieniu od litery prawa, która zabija ważniejsza jest miłość, która ożywia i wprowadza do radości wiecznej, każdego, kto odnajduje radość w Bożych Przykazaniach.

 

(zdj. fragment z filmu „Pasja”)