Z listów św. Eugeniusza

27 marca 2023.

27 marca 2023

PONIEDZIAŁEK 5 TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. – Idź, a od tej chwili już nie grzesz!»„. (J 8,11)

Przywiązywałem wiele troski, chcąc dobrze zrozumieć tych wszystkich, którzy tak zajadle na mnie nastają, wybaczam bowiem im z całego mego serca… wydaje mi się, iż dobry Bóg daje mi łaskę, aby posunąć się aż po dziękczynienie za ciążące na mnie upokorzenie oraz za krzyż, który mój Zbawiciel poniósł aż na Kalwarię, bo bardzo mi pomógł je znieść… Zatem wystarczy na mój Wielki Piątek. Tym razem mogę powiedzieć, że zostałem ukrzyżowany. Oby tylko na krzyżu mojego Zbawiciela. On łagodzi wszelką gorycz.

Dziennik, 13.04.1838, w: PO I, t. XIX.