Komentarz do Ewangelii dnia

31 marca 2023.

30 marca 2023

Pan Jezus podejmuje dialogi z przeciwnikami, aby cierpliwie znosząc ich wrogość, pomóc im zrozumieć Boga. Kim naprawdę jest nasz Bóg. Ta ścisła jedność Ojca i Syna w Duchu Świętym nie pozwala nie mówić i nie ukazywać tego, co dla nas ludzi żyjących na ziemi bez żadnego wyjątku powinno być „niepokojące”. To znaczy powinno nurtować nasze serca i wydobywać z nich ukrytą w ich głębinie odwieczną łączność jaka istnieje pomiędzy Stwórcą a stworzeniem. Tylko przez Pana Jezusa mamy przystęp do tej tajemnicy. I dlatego trzeba jeszcze bardziej podjąć ryzyko wiary, zaufania i oddania Bogu tego co boskie jest w nas. Człowiek w całości jest uczyniony przez Boga, a zatem jest Jego dzieckiem, synem lub córką.