Komentarz do Ewangelii dnia

1 kwietnia 2023

1 kwietnia 2023

„W powietrzu unosi się zapach” coraz bliższych wydarzeń wielkiego tygodnia. Już za chwilę będzie witany Król Izraela, aby następnie odprowadzić Go na Krzyż. Zapada tego dnia wyrok, w istocie samej na Człowieka, który został uznany za „szkodnika”. Wysoka Rada podejmuje decyzje, aby pozbyć się tak bardzo niewygodnego „rywala”. Rozpoczynają się przygotowania, aby już poważnie zająć się „sprawą Jezusa z Nazaretu”. Można by rzec walka z czasem trwa. Jedni chcą jak najszybciej zabić Pana Jezusa, inni przygotowując się do Paschy, chcą świętować dla Boga i samych siebie. „Machina śmierci” ruszyła do przodu. Zuchwałość ludzka przekroczyła granice rozsądku i nade wszystko prawo życia, dane nam przez nikogo innego, jak samego Boga. Panie Jezu, pozwól nam bardziej przeżywać z Tobą ten czas, aby każdy z nas odnowił w sobie Twój obraz. Abyśmy na nowo zobaczyli „oryginał” naszego człowieczeństwa.