Komentarz do Ewangelii dnia

2 kwietnia 2023.

1 kwietnia 2023

Przejmujący jest opis męki Jezusa. Właściwie każde zdanie dzisiejszej Ewangelii może posłużyć szerokiej analizie i medytacji. Pasja, poświęcenie z miłości i dla miłości. Bóg w swoim Synu ukazuje nam, jak nas umiłował. Św. Jan Apostoł ujmuje to w bardzo skrótowym przekazie: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny”(J 3,16). Esencja prawdy o miłości Boga do każdego człowieka. Zanurzając się w tym dniu w męce i śmierci Pana Jezusa, odnówmy w sobie naszą godność chrześcijańskiego życia. Żyjąc nieustannie z miłością i dla miłości do naszego Boga i do siebie nawzajem.