Komentarz do Ewangelii dnia

3 kwietnia 2023.

3 kwietnia 2023

Ostatnie odwiedziny przyjaciół przez Pana Jezusa w Betanii. Zatrzymuje się przed wyruszeniem w najtrudniejszą i ostateczną drogę Swojej misji. Zanim Pan Jezus podejmie ten wysiłek, pragnie pożegnać się ze swoimi przyjaciółmi. Symbolicznie wystawiona pożegnalna uczta z symbolicznym namaszczeniem na dzień pogrzebu. Przy okazji spotkania z przyjaciółmi pojawiają się pytania, co do miłości, jaka ona jest? Na przykładzie miłości Marii do Pana Jezusa i miłości Judasza do ubogich. Całkowita ofiara ze strony Marii i udawana troska o ubogich ze strony Judasza. Takie spojrzenie na samym początku Wielkiego Tygodnia stawia pytanie o naszą miłość do Chrystusa, czy jest ona na wzór ofiarnej miłości Marii, czy udawanej Judasza?