Komentarz do Ewangelii dnia

23 kwietnia 2023.

23 kwietnia 2023

Św. Łukasz nakreśla drogę, którą uczniowie muszą przebyć, aby móc rozpoznać Zmartwychwstałego. Wiara w Chrystusa ukazana jest jako droga do poznania, pokochania i naśladowania Jezusa, który dla nas umarł i zmartwychwstał. Chrześcijaństwo jest drogą. Na tej drodze, jesteśmy zaproszeni do słuchania. Nastawienia „aparatu” słuchu na przyjmowanie Bożego Słowa. Bóg sam wyjaśnia, co oznaczają pewne sprawy dotyczące naszego i Jego życia. Zatrzymuje się, pozostaje na prośbę swoich uczniów pośród ciemności, gdyż „dzień już się zakończył”. Obdarowuje ich Sakramentem Eucharystii, pozwala im przejrzeć i zrozumieć wszystko to, czego stali się świadkami. To poruszenie sprawiło, że uczniowie odzyskują siły utracone przez rozpacz i beznadzieję. Po przeżyciu Eucharystii z Mistrzem ruszają z odwagą i entuzjazmem do wspólnoty, zaczynają żyć mocą niezwykłego spotkania, które zmieniło ich życie nadając nowy styl głoszenia z radością, że On nasz Bóg żyje! On jest zawsze i nigdy nas nie zawodzi.