Komentarz do Ewangelii dnia

25 kwietnia 2023.

24 kwietnia 2023

Dynamizm cechuje chrześcijańską drogę. To na tej drodze jesteśmy w możności doświadczyć niesamowitych znaków. Tylko w takim wymiarze, jakim pozwala nam nasza ograniczona natura, ale i w tym Bóg często przekracza dla nas to, co po ludzku jest niemożliwe. Tylko On zapraszając nas na taką specjalną akcję „Życie na pełnej petardzie”, każdego dnia napełnia nas różnymi darami i możliwościami. Zatem, jesteśmy czy chcemy, czy nie, w pewnym ruchu. Ten dynamizm uruchamia wszelkie pokłady naszych głębin, aby iść i głosić radość życia i promieniować nią na cały świat.