„Oblaci nie istnieją bez ludzi i my nie istniejemy bez oblatów” [WIDEO]

Rekolekcje świeckich stowarzyszonych z oblatami w Łebie.

25 kwietnia 2023

W oblackiej placówce w Łebie odbyły się rekolekcje dla Świeckich Stowarzyszonych z Oblatami. Uczestniczyło w nich blisko 30 osób z parafii i dzieł oblackich z Poznania, Kokotka, Iławy, Siedlec, Gorzowa Wielkopolskiego, Łeby, Katowic oraz Wspólnoty Dobrego Pasterza. Tematem trzydniowego spotkania była postać św. Eugeniusza. Przewodnikiem duchowym rekolekcji był o. prof. Kazimierz Lubowicki OMI, teolog duchowości i wybitny znawca postaci Założyciela.

Nieprzypadkowo nosimy krzyż oblacki. On streszcza całe nasze powołanie. On streszcza styl myślenia Eugeniusza de Mazenoda. Eugeniusz spotkał Jezusa Chrystusa osobiście. Jeden z największych specjalistów od duchowości Eugeniusza, nasz poprzedni generał Fernard Jetté, napisał: Ktoś, kto nie spotkał w swoim życiu osobiście Jezusa Chrystusa, kto nie doświadczył osobiście, że jest przez Niego kochany i odkupiony za cenę Jego Krwi, ten nie jest w stanie ani zrozumieć do końca, ani do końca zrealizować powołania oblackiego. Na wasz użytek można powiedzieć: Nie jest w stanie zrozumieć, ani żyć na co dzień duchowością św. Eugeniusza de Mazenoda – mówił w jednej z konferencji rekolekcjonista.

Czas rekolekcyjny w Łebie podzielony był na modlitwę, konferencje, spotkania i dzielenie się doświadczeniem wiary.

Więcej zdjęć z pierwszego dnia można zobaczyć tutaj:

Kazimierz Lubowicki OMI: 200 lat od „Uśmiechu Maryi” [WIDEO]

Jednym z ciekawych doświadczeń dla uczestników rekolekcji była możliwość zadania pytań rekolekcjoniście.

Kilka rodzin podzieliło się swoim spojrzeniem na charyzmat oblacki.

Dlaczego oblaci? Dlatego, że ich charyzmat to wspólnotowość i maryjność. Myślę, że gdyby nie oblaci, to byśmy nie byli tutaj, gdyby nie ich charyzmat, otwartość na drugiego człowieka. Bo tak naprawdę oblaci nie istnieją bez ludzi, bez drugiego człowieka i my nie istniejemy bez oblatów – mówi jedna z uczestniczek rekolekcji.

Zobacz krótki reportaż ze spotkania w Łebie:

„O św. Eugeniuszu mówią…” – świadectwa osób świeckich [WIDEO]

Zdjęcia z drugiego dnia rekolekcji można zobaczyć tutaj:

(pg)