Komentarz do Ewangelii dnia

7 maja 2023.

6 maja 2023

Moc słów Chrystusa wyraża wszystko, co jest podstawą naszej drogi wiary. Dla nas uczniów jasnym się staje to, co po linii tego świata jest tak bardzo skomplikowane i wręcz niemożliwe do wyjaśnienia. Otrzymaliśmy dar Ducha Świętego, to tchnienie sprawia, iż z mocą zapisaną w naszych sercach, idziemy do tego świata. Aby przekazywać tą prawdę i to życie, jakie otrzymujemy i posiadamy w Jezusie Chrystusie. Odwagi! On to przez dar chrztu jest jedno z nami, trwając w Nim, pamiętajmy, że On trwa w nas.