Komentarz do Ewangelii dnia

8 maja 2023.

8 maja 2023

Pan Jezus w swoim często obrazowym nauczaniu posługiwał się alegorią, gdzie każdy element przedstawianego przez Niego obrazu był osadzony w świecie dobrze znanym Jego słuchaczom. Kiedy wybrał Apostołów, porównał to wybraństwo do dwóch zawodów: rybaków i pasterzy. Rybak powinien umieć wypłynąć na głębię na dobry połów, a pasterz wiedzieć, która droga prowadzi na zielone pastwiska. Jednak za najważniejsze cechy Jezus uważa poświęcenie i ofiarność, czyli gotowość obrony owiec za cenę swojego życia. Dobry Pasterz, nie najemnik, zna swoje owce, oddaje za nie życie, bo zależy mu na nich i kocha je. Zatem przykład Mistrza Jezusa, ukazuje nam najpełniej obraz naszego powołania. Jako „rybacy” i „pasterze”, czynić mamy wszystko z większą pasją i poświęceniem dla większej chwały naszego dobrego Boga.