Komentarz do Ewangelii dnia

9 maja 2023.

9 maja 2023

Przejście Pana Jezusa z ukazania jedności z Ojcem do wskazania, iż Ojciec jest większy od Niego. Oznacza to, iż Syn został posłany od Ojca na świat. Jednakże został „zrodzony, a nie stworzony” przez Ojca. Zatem ta „większość Ojca” określa Jego odwieczność. Brak początku i końca. Syn Boży został „zrodzony” przed wiekami – tajemnica to wielka. Zaistniał w czasie. On, który przyszedł na świat jako Człowiek posłany przez Boga Ojca. W Jego imieniu: „Bóg zbawia” i „Bóg z nami”. Miłość była i jest przewodnim motywem misji Jezusa. Również motorem napędowym Kościoła jest dawanie świadectwa o miłości od, oraz do Boga. Tylko tak my uczniowie Chrystusa możemy nieść pokój i nim żyć na co dzień, ukazując zakochane serce Ojca w Jezusie poprzez Ducha Świętego.