Komentarz do Ewangelii dnia

10 maja 2023.

10 maja 2023

Praktyka życia duchowego przypomina pracę w ogrodzie. Trwanie i wzrastanie w Chrystusie potrzebuje: światła – słowa Bożego, wody – Ducha Świętego, nawozu – sakramentów pokuty i Eucharystii, przycinania – umartwienia, nieustannej walki z wadami – pielenia chwastów. To jest praca permanentna, na całe życie. Kiedy zachwycimy się pięknem zadbanego ogrodu i odrzucimy dalszą pracę, wtedy ogród wkrótce zdziczeje, zarośnie chwastami. Trwanie i przetrwanie w łączności z Bogiem umożliwia nam wszystko pomimo różnych przeciwności, zasadzek i upadków codziennego życia. Trwajmy w Nim a On będzie trwał w nas i On da nam wzrost i w odpowiednim czasie pozwoli nam wydać piękne owoce naszej wytrwałości w miłości.