Z listów św. Eugeniusza

10 maja 2023.

10 maja 2023

ŚWIĘTY EUGENIUSZ PIELGRZYM NADZIEI ODDANY ZBAWICIELOWI

W pierwszym drogowskazie Eugeniusz w następujący sposób wyraził cel pielgrzymki swojego życia i punkt odniesienia każdego dnia życia:

Ty sam będziesz jedynym obiektem, ku któremu będą zmierzać wszystkie me uczucia i działania. Tobie się podobać, działać dla Twojej chwały, to będzie mym codziennym zajęciem przez wszystkie dni mego życia. Chce żyć jedynie dla Ciebie, chcę jedynie Ciebie kochać, a wszystko inne w Tobie i przez Ciebie. Gardzę bogactwami, depczę honory, Ty jesteś wszystkim, Ty zastępujesz mi wszystko. Mój Boże, moja miłości i moje wszystko: Deus meus et omnia.

Notatki rekolekcyjne przed przyjęciem święceń kapłańskich, 21.12.1811, w: PO I, t. XIV, nr 95.

Dwadzieścia lat później, cytując swobodnie słowa z pierwszego listu świętego Jana, ukazuje, że miłość Boga nadal jest punktem odniesienia:

Kochajmy Boga z powodu Jego nieskończonych doskonałości, kochajmy Go również, ponieważ On nas ukochał pierwszy, sed quoniam psie prior dilexit nos, ale charissimi, si sic Deus dilexit nos, et nos debemus alterutrum diligere, zobaczcie dobrze: filioli mei, non diligamus verbo neque lingua jak ci wszyscy, którzy kochają głową, sed opere et veritate… O nie! Qui non diligit, non novit Deum, quoniam Deus charitas est.

Dziennik, 04.09.1837, w: PO I, t. XVIII.

 

MODLITWA

Boże, nasz Ojcze, przez łaskę Ducha Świętego pozwoliłeś świętemu Eugeniuszowi de Mazenodowi wyrazić swoją miłość do Ciebie w tych oto słowach: Mój Boże, pomnóż moje siły dwa, trzy, sto razy, abym Cię kochał, nie tylko tak, jak mogę Cię kochać, bo cóż to takiego, ale abym Cię kochał tak, jak kochali Cię święci, tak jak Ty sam siebie kochasz kochała Cię Twoja Najświętsza Matka. Obyśmy potrafili kochać Cię tak jak Eugeniusz i otrzymali za jego wstawiennictwem szczególne łaski, o które prosimy jako pielgrzymi nadziei.