Komentarz do Ewangelii dnia

11 maja 2023.

11 maja 2023

Trwać w miłości, oznaczać może dla nas uczniów Chrystusa jedno zasadnicze wskazanie: Jesteśmy kochani. Czyli jest Ktoś, Kto nas bardzo kocha i pragnie, abyśmy nie tylko o tym wiedzieli, ale tą prawdą żyli. Trwanie to życie w mocy tej nieopisanej łaski. Bóg nas tak umiłował, że nic Go nie jest w stanie powstrzymać w chronieniu nas przed wszelkimi zagrożeniami. On zawsze „staje” przed nami, aby nas uchronić przed wszelkim zagubieniem. Miłość zawsze zwycięża i wszystko przetrzyma. Kiedy trwamy w miłości odnosimy pełne zwycięstwo nad światem i mamy w sobie ogrom radości. Dzielmy się zatem darem naszej łączności w miłości, aby nigdy nie zabrakło pośród nas tego „Żywego Ognia” jednoczącego nasze ludzkie serca z Ojcem w Niebie.