Komentarz do Ewangelii dnia

12 maja 2023.

12 maja 2023

Czasem może nam się wydawać, że to my sobie sami wybieramy Boga. Jednakże w „planie Miłości” Bóg sam nas wybrał, On sam nas stworzył i powołał do istnienia oraz tchnął w nas pragnienie kochania i bycia kochanym. Kiedy człowiek odrzuca ten „plan”, przestaje żyć miłością, a tym samym „dryfuje” ku rozpaczy i wzgardzie samym sobą, wybierając to, co ma zastąpić powstałą „pustkę” w przestrzeni życia. Staje się „bankrutem”, skupionym na swojej beznadziei. Stwarza miejsce dla sztucznej i udawanej relacji z „tworem” swojego znieczulenia. Jak przypomina nam w słowach błogosławiony Carlo Acutis: „Wszyscy rodzą się jako oryginały, wielu umiera jako kserokopie”. Idźmy do tego świata, jako „oryginały” naszego Boga, aby miłując się wzajemnie, do końca życia wypełniać ten nakaz misyjny naszego Pana Jezusa Chrystusa.