Z listów św. Eugeniusza

12 maja 2023.

12 maja 2023

ŚWIĘTY EUGENIUSZ PIELGRZYM NADZIEI W SŁUŻBIE NAJBARDZIEJ OPUSZCZONYM

Czwarty drogowskaz dla pielgrzyma: powołaniem wszystkich, którzy są związani z charyzmatem i duchowością świętego Eugeniusza jest bycie pielgrzymami nadziei w służbie najbardziej opuszczonym.

Czy kiedykolwiek będziemy mieli słuszne wyobrażenie o tym wzniosłym powołaniu! Trzeba by zrozumieć wspaniałość celu nasze­go Instytutu, niezaprzeczalnie najdoskonalszego, jaki można zapro­ponować na ziemi, ponieważ cel naszego Instytutu jest taki sam, jaki miał na względzie Syn Boży, gdy chodził po ziemi. Chwała Jego niebieskiego Ojca i zbawienie dusz! „Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i ocalić to, co zginęło” (Łk 19, 10). Szczególnie został posłany po to, aby ewangelizować ubogich, „posłał mnie, abym głosił Ewangelię ubogim” (Łk 4, 18). Jesteśmy dokładnie po to, aby pracować nad nawróceniem dusz, a szczególnie by ewange­lizować ubogich.

Notatki z rekolekcji, październik 1831 r., w: PO I, t. XV, nr 163.

 

Pisząc w 1855 roku do misjonarzy opuszczających Francję, aby pracować z rdzennymi mieszkańcami, Eugeniusz nie pozostawia wątpliwości co do tożsamości ubogich:

Wy wychodzicie z mego łona, aby wyruszyć i zdobywać dusze, i oczywiście słusznie można to powiedzieć – dusze najbardziej opuszczone, bo czy można znaleźć bardziej opuszczone dusze niż dusze tych biednych Indian, których Bóg przez nieoceniony przywilej powołał nas do ewangelizowania? Dobrze wiem, przez jakie ofiary, przez jakie umartwienia, przez jakie męczarnie musicie przejść, aby otrzymać rezultaty, które sobie wyznaczacie, a to tak mocno ciąży na moim sercu, ale także, jaka będzie wasza zasługa przed Bogiem, gdy wierni swemu powołaniu stajecie się narzędziami Jego miłosierdzia nad tymi biednymi niewiernymi, których wy wyrywacie demonowi, który z nich zrobił swoją zdobycz, i że wy w ten sposób poszerzacie Królestwo Jezusa Chrystusa aż do krańców ziemi.

List do misjonarzy znad Rzeki Czerwonej, 28.06.1855, w: PO I, t. II, nr 211.

 

SŁOWO BOŻE

Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. (Łk 4,18-19)

Później, aby udowodnić Janowi Chrzcicielowi, że jest Mesjaszem, Jezus powiedział:

Jezus im odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: 5 niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. (Mt 11,4-5)

 

MODLITWA

Boże, nasz Ojcze, przez łaskę Ducha Świętego powołałeś świętego Eugeniusza de Mazenoda, aby założył misjonarską rodzinę do głoszenia Ewangelii zwłaszcza ubogim i najbardziej opuszczonym. Pozwól nam udzielić odpowiedzi Bogu miłości, który nas zbawia i wzywa, abyśmy byli pielgrzymami dającymi świadectwo wśród najbardziej opuszczonych w naszym współczesnym społeczeństwie. Przekonani o miłości Boga do nas, niech za wstawiennictwem świętego Eugeniusza otrzymamy szczególne łaski, o które prosimy jako pielgrzymi nadziei.