Komentarz do Ewangelii dnia

13 maja 2023.

13 maja 2023

Bycie uczniem, a nawet bardziej bycie naśladowcą Jezusa Chrystusa, w świecie natrafia na wiele przeciwności, a nawet wrogości. Z każdej strony możemy doświadczyć i doświadczamy różnych stopni wrogości. Im więcej chcemy ukazywać miłość Boga do nas przez nasze słowa, świadectwa, czyny; tym mocniej świat nas stawia w opozycji, podejmując wyrafinowaną strategię zwalczania wszystkiego co „boskie”. Odrzuca chrześcijaństwo jako coś, co stanowi zagrożenie dla układów człowieka ze światem czysto materialnym i zagubionym w swojej pysze. Stawiając ponad Boga i Jego Miłość do nas wszystko inne. Mamy być czujnymi i gotowymi do składania świadectwa wierze jako uczniowie i świadkowie życia w Jezusie Chrystusie, On zwyciężył świat. Zatem nie lękajmy się niczego poza utratą naszej łączności z naszym Mistrzem i Panem, Jezusem Chrystusem.