Z listów św. Eugeniusza

13 maja 2023.

13 maja 2023

ŚWIĘTY EUGENIUSZ PIELGRZYM NADZIEI W MIŁOSIERNEJ I GORLIWEJ WSPÓLNOCIE

Piąty drogowskaz Eugeniusza dla pielgrzyma: Cechy charakterystyczne mazenodowskiego pielgrzyma znajdujemy w ostatnim testamencie świętego Eugeniusza dla jego misjonarskiej rodziny:

Zachowujcie między sobą miłość, miłość, miłość, a na zewnątrz gorliwość o zbawienie dusz.

Od samego początku był to jeden z wyróżniających nas znaków:

Po dwóch tygodniach intensywnych doświadczeń związanych z głoszeniem pierwszej wspólnej misji ludowej – gdzie prawie non stop pracowali dzień i noc – Eugeniusz zawołał: My, misjonarze mamy jedno serce, jedną duszę i jedną myśl. To godne podziwu! Nasze pociechy są takie jak nasze zmęczenie – niezrównane.

List do Henryka Tempiera, 24.02.1816, w: PO I, t. VI, nr 10.

Wspólnota nie jest rzeczywistością geograficzną, ale praktykowanym sposobem życia, uwzględniającym nawet odległość i fizyczną separację:

To jedyny sposób, aby pokonać odległość, w tej samej chwili przebywać w obecności naszego Pana, spotykać się twarzą w twarz. Nie widzimy się, ale czujemy, słyszymy, jednoczymy się w tym samym centrum.

List do ojca de l’Hermite, 10.01.1852, w: PO I, t. XI, nr 1096.

SŁOWO BOŻE

Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich (Mt 18,20).

do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa! (1 Kor 1,2-3)

Paweł dziękuje Bogu za Koryntian:

Bogu mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was… A przeto upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni, i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli (1 Kor 1,4-6. 10).

MODLITWA

Boże, nasz Ojcze, przez łaskę Ducha Świętego powołałeś świętego Eugeniusza de Mazenoda, aby założył misjonarską rodzinę, aby stała się wspólnotą serca i ducha. Niech sami wzrastamy w jedności i dajemy świadectwo wobec świata, że Jezus żyje wśród nas i jednoczy nas, aby nas posłać, byśmy głosili Królestwo Boże. Niech za wstawiennictwem świętego Eugeniusza otrzymamy szczególne łaski, o które prosimy jako pielgrzymi nadziei.