Komentarz do Ewangelii dnia

15 maja 2023.

14 maja 2023

Wkraczamy w czas zapowiedzi posłania przez naszego Pana i Zbawiciela Ducha Pocieszyciela. Pan Jezus przed ostatecznym „ukryciem się” w domu Ojca, pozostawia ostatnie „wskazówki” swoim uczniom. Uczniowie mają być przygotowani na „obietnicę” z Nieba. Wspólnota ma trwać w oczekiwaniu, usuwając spośród siebie lęk, strach i zwątpienie. Kiedy otrzymujemy Ducha i Jego dary, jako Kościół jesteśmy zaproszeni do objawiania światu, tego co po ludzku nie da się określić i zamknąć w jakichś schematach czy też ramach. Ludzie Ducha są ludźmi prawdziwie wolnymi. My jako uczniowie Chrystusa jesteśmy napełnieni tą „mocą” z wysoka, aby dawać świadectwo prawdzie. Prawdzie o nas, o naszym życiu i nade wszystko o naszym Bogu.