Komentarz do Ewangelii dnia

15 maja 2023.

15 maja 2023

U początków prześladowań chrześcijan Tertulian pisał: „Krew męczenników zasiewem chrześcijan”. Można powiedzieć, że dobre czasy dla Kościoła to złe czasy, a złe czasy dla Kościoła to dobre czasy. Kościół rośnie w moc Ducha, kiedy zewnętrznie jest uciskany, ale słabnie kiedy pławi się w dobrach doczesnych. Dziś żyjemy w trudnych czasach, w których potrzeba czytelnego świadectwa miłości do Chrystusa ponad wszystko, nawet ponad swoje życie. Wymagać od siebie bardziej, aniżeli od innych, aby dać dobry przykład życia według tego, co nam zostało objawione. Zatem prośmy o odwagę i siły na ten czas. Niech zwycięża w nas i w naszym życiu wierność miłości.