Komentarz do Ewangelii dnia

16 maja 2023.

15 maja 2023

Czas rozstawania z bliskimi jest trudnym czasem i „kosztuje” bardzo wiele wysiłku. Rodzi się w sercu jakiś trudny do sprecyzowania smutek, żal, a może nawet poczucie niewykorzystanego dobrze czasu, możliwości, rozmów. Po trzech latach bycia zawsze razem z uczniami, Pan Jezus wypowiada niejako pożegnalną mowę przy okazji „ostatniej wieczerzy”. Ta mowa, to modlitwa ku Ojcu, ale obejmująca i wskazująca na swoich uczniów. Przesłanie na ten czas, kiedy Mistrz, przejdzie do domu Ojca. Niech to pragnienie naszego Zbawiciela stanie się i naszym, żyjącym w tym czasie. Abyśmy byli jedno i by miłość trwała w nas i aby wszystko czynić z miłością. Niech wzorem będzie dzisiejszy patron, św. Andrzej Bobola, którego papież Pius XII nazwał niezmordowanym atletą Chrystusa. Niech on oręduje za nami.