Z listów św. Eugeniusza

15 maja 2023.

15 maja 2023

ŚWIĘTY EUGENIUSZ PIELGRZYM NADZIEI Z MARYJĄ JAKO MATKĄ

Siódmy drogowskaz dla pielgrzyma: Maryja, którą kochał jak matkę, była ciągle obecna na drogach życia Eugeniusza. Patrząc z perspektywy czasu na swoje życie, napisał w testamencie:

Proszę o wstawiennictwo Najświętszej Niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Boga, ośmielając się Jej przypomnieć z całkowitą pokorą, ale jednocześnie z uczuciem pociechy, moje synowskie oddanie przez całe życie i ustawicznie żywe pragnienie, aby wszędzie Ją głosić, szerzyć miłość do Niej i Jej kult.

Fragment testamentu, 01.08.1854, w: PO I, t. XV, nr 191.

REFLEKSJA

Podczas naszej ostatniej Kapituły Generalnej papież Franciszek skierował następujące słowa do mazenodowskiej rodziny:

Maryja pielgrzymująca, Maryja w podróży, Maryja, która wstała w pośpiechu, aby iść i służyć. Po wypowiedzeniu swojego „tak” Bogu przez pośrednictwo archanioła Gabriela, poszła w pośpiechu, aby udać się do swojej kuzynki Elżbiety, podzielić się darem i oddać się na jej służbę. Niech i w tym Maryja będzie przykładem dla was, dla waszego życia i waszej misji.

 

MODLITWA UŁOŻONA PRZEZ NASZEGO SUPERIORA GENERALNEGO OJCA CHICHO ROISA

(do odmawiania przez wszystkich członków tak licznej mazenodowskiej rodziny)

Przyjdź i podążaj z nami, Maryjo, pielgrzymie nadziei w komunii. Podaj nam swoją rękę i swój uśmiech.

Naucz nas patrzeć sercem, by odkryć miłosierny krok Boga. Naucz nas patrzeć na tych, na których nikt nie patrzy i odkrywać, że mali i ubodzy, pokorni i bezbronni są wybranymi przez Jezusa jako znak Jego obecności.

Spraw, abyśmy byli godni codziennie podążać wraz z nimi.

Opiekuj się, Matko, naszym wspólnym domem i domem oblackim. Pomóż nam odkryć, co musimy zrobić, aby świat i nasze wspólnoty stały się miejscem, w którym może narodzić się Jezus. Niech nasza komunia będzie dla świata ziarnem i zaczynem powszechnego braterstwa.

U stóp krzyża i ukrzyżowanych, naucz nas, Maryjo, patrzeć na świat oczami ukrzyżowanego Zbawiciela. Spraw, abyśmy kontemplując Ciebie, Maryjo, zaangażowali się we współpracę z Tym, który odniesie ostateczne zwycięstwo Boga nad złem.

Jesteśmy Twoimi oblatami: daj nam dar Twojego uśmiechu, jak to uczyniłaś u naszych początków. Wstawiaj się za nami, wraz ze świętym Eugeniuszem i wszystkimi świętymi oblatami, którzy odeszli przez nami, i prowadź nas po śmiałych drogach, abyśmy stali się autentycznymi pielgrzymami nadziei w komunii, żyjącymi i głoszącymi Ewangelię. Amen.

 

Modlitwa nowennowa: Niech za wstawiennictwem Maryi i świętego Eugeniusza otrzymamy szczególne łaski, o które prosimy jako pielgrzymi nadziei.