Z listów św. Eugeniusza

16 maja 2023.

15 maja 2023

ŚWIĘTY EUGENIUSZ PIELGRZYM NADZIEI, KTÓRY ROZEZNAJE NAJBARDZIEJ PALĄCE POTRZEBY.

Ósmy drogowskaz dla pielgrzyma: Eugeniusz tak jak Jezus miał uważne oko, aby rozeznawać, gdzie znajdują się najbardziej opuszczeni, aby jak najlepiej odpowiedzieć na ich potrzeby.

Wydaje mi się, że naszym obowiązkiem jest iść tam, gdzie niebezpieczeństwo dla dusz jest największe.

List do proboszcza z Barjols, 20.08.1818, w: PO I, t. XIII, nr 14.

Będą mieli pełne miłości serca wobec biedy ubogich, będą uważali się za szczęśliwych, mogąc zaspokoić potrzeby cierpiących członków Jezusa Chrystusa.

Regulamin dla członków Stowarzyszenia Młodzieży Chrześcijańskiej, w: PO I, t. XV, nr 135.

Tak opisał swoja misjonarska rodzinę:

ciągle są gotowi stawiać się na najmniejszy znak w duchu posłuszeństwa tam, gdzie można czynić dobro.

List Eugeniusza do arcybiskupa Aix, 16.12.1819, w: PO I, t. XIII, nr 27.

 

SŁOWO BOŻE

Niechże i nasi wierni nauczą się przodować w spełnianiu dobrych czynów, które służą zaspokojeniu koniecznych potrzeb – żeby nie byli bez zasług Tt 3,14.

„Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?” Jezus im odpowiedział: „Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię” Mt 11,3-5.

MODLITWA

Boże, nasz Ojcze, przez łaskę Ducha Świętego powołałeś świętego Eugeniusza de Mazenoda, aby założył misjonarską rodzinę, aby stała się wspólnotą serca i ducha, aby głosić Ewangelię zwłaszcza ubogim i najbardziej opuszczonym, aby sprostać najpilniejszym potrzebom. Obyśmy byli Twoimi oczami, które patrzą na świat ze współczuciem, Twoimi rękami i sercami, które odpowiadają na potrzeby. Niech za wstawiennictwem Maryi i świętego Eugeniusza otrzymamy szczególne łaski, o które prosimy jako pielgrzymi nadziei.