Komentarz do Ewangelii dnia

17 maja 2023.

17 maja 2023

Zbliżają się wydarzenia zapowiadane przez naszego Mistrza. My uczniowie szczególnie jesteśmy do tego przygotowywani, inni być może mniej. Jednakże wymiar tej zapowiedzi jest uniwersalny. To znaczy przekaz jest dla całego świata. Kto ma uszy niechaj słucha, co Duch mówi do nas, do świata, a szczególnie do Kościoła rzymskokatolickiego. Duch Prawdy przychodzi i On jest obecny pośród nas. Nieustannie dmie kędy chce. Stąd trzeba nam szczególnej ostrożności, aby usłyszeć ten „głos”, ten dźwięk „pięknej melodii życia” wprowadzający słuchaczy w tajemnice poznania Boga samego i w Nim nas samych. Nie pozwólmy zagubić się w gonitwie i hałasie tego świata. Niech nasłuchiwanie „szelestu ciszy”, delikatnego powiewu, jakiego doświadczył prorok Eliasz, będzie w tych dniach naszym priorytetem, to znaczy podstawowym zadaniem.

(zdj. karmelici.pl)