Z listów św. Eugeniusza

17 maja 2023.

17 maja 2023

ŚWIĘTY EUGENIUSZ PIELGRZYM NADZIEI DZIĘKI OJCOWSKIEJ MIŁOŚCI DO SWOJEJ MISJONARSKIEJ RODZINY

Dziewiąty drogowskaz dla pielgrzyma: święty Eugeniusz de Mazenod swojej misjonarskiej rodzinie przekazał swoją gorliwość o zbawienie dusz i jej członków wysłał w trudne sytuacje misyjne, gdzie inni by nie poszli. Czyniąc to, zawsze towarzyszył im z ojcowską miłością i modlitewną opieką.  Uczucia, które wyraził bratu Karolowi z okazji jego oblacji, są takie same jak te, które dzisiaj wypowiada pod adresem każdego członka swojej poszerzonej charyzmatycznej rodziny, kiedy w jakiejkolwiek formie, na jaką pozwala nam nasz stan życia, podejmujemy zobowiązanie.

Mój drogi synu, byliście tylko nowicjuszem, gdy napisaliście do mnie 5 sierpnia, oto dzisiaj jesteście dzieckiem Zgromadzenia, które słusznie chlubi się z tego powodu, że za Matkę ma Najświętszą Maryję Dziewicę Niepokalaną. Dzięki oblacji na całe życie i na wieki jesteście poświęceni Bogu. Z całą pokorą, ale też z wielką pociechą, muszę dodać, że również stałem się waszym ojcem. Nie znam was osobiście, ale skoro uczucie łączące mnie z moimi dziećmi jest naprawdę porządku nadprzyrodzonego, wystarczy mi, że wiem, iż Jezus Chrystus, nasz wspólny Mistrz, przyjął wasze przyrzeczenia, że was usynowił i naznaczył pieczęcią, która stanowi o tym, kim jesteśmy, aby łączyły nas więzy najczulszej miłości oraz żebym na zawsze był dla was, tak jak wy jesteście dla mnie.

List do brata Charlesa Bareta, w Notre-Dame de L’Osier, 18.08.1843, w: PO I, t. X, nr 818.

 

SŁOWO BOŻE

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest (1 J 3,1-2).

MODLITWA

Boże, nasz Ojcze, przez łaskę Ducha Świętego powołałeś świętego Eugeniusza de Mazenoda, aby założył misjonarską rodzinę, aby stała się wspólnotą serca i ducha, aby głosić Ewangelię zwłaszcza ubogim i najbardziej opuszczonym. Niech nas wspomaga jego ojcowska miłość i modlitwa za nas, abyśmy za Jego wstawiennictwem otrzymali szczególne łaski, o które prosimy jako pielgrzymi nadziei.