Komentarz do Ewangelii dnia

18 maja 2023.

18 maja 2023

Słowa Pana Jezusa brzmią jak zabawa w chowanego. „Jestem i za chwilę Mnie nie ma i za chwile znowu Jestem”, zdaje się mówić Mistrz do uczniów. Wszystko to ma dokonać się w owej „chwili” w stosunku wieczności do czasu ziemskiego, może wydawać się wszystko chwilą. Zatem cóż takiego kryje się w owym stwierdzeniu Pana Jezusa? Przekaz dla uczniów, że doświadczą takiego okresu w swoim życiu. Mistrz zostanie pojmany, umęczony i zabity. Jednak w krótkiej chwili powstanie z martwych i już nigdy nie umrze. On żyje i przyjdzie w odpowiedniej chwili naszego życia, abyśmy ostatecznie z Nim byli tam, gdzie On.