Komentarz do Ewangelii dnia

20 maja 2023.

20 maja 2023

Czy w naszym życiu umiemy prosić? Ta postawa wymaga głębszej pokory i uznania, że nie jesteśmy na tej ziemi sami. Zawsze jest ktoś, kto prosi i jest ktoś, kto daje. Tak trudno przychodzi prosić wtedy, gdy czujemy niechęć z drugiej strony. Kiedy jesteśmy zranieni przez tych, co nie potrafią się podzielić. Nasz Bóg zawsze chce nam udzielać swoich darów, On wie zawsze lepiej, czego potrzebujemy. Dlatego też nie zawsze czujemy, że On nas wysłuchuje, że jest hojny w dawaniu. Pan Jezus nas zaprasza, a nawet bardziej, zachęca w słowach: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna.” Zatem pozwólmy sobie na ten zwrot ku naszemu Bogu i z dziecięcą ufnością wołajmy: „Panie przymnóż nam wiary i napełnij mocą Swojego Ducha!”