Komentarz do Ewangelii dnia

21 maja 2023.

20 maja 2023

Gdy uczniowie zobaczyli Pana Jezusa na górze, oddali Mu pokłon. To świadczy o Jego Boskości i chwale Jego majestatu. Jezus Chrystus przemieniony jako zmartwychwstały i „gotowy” do wstąpienia na „wyżyny”, otrzymuje „hołd” od swoich uczniów. Zanim wstąpi do Swojej chwały, pozostawia uczniom pewne instrukcje. Podstawowym zadaniem jest posłanie do tego świata, aby innych czynić uczniami tej Drogi. Aby udzielać innym ludziom tego daru, jakim jest chrzest w imię Trójcy Przenajświętszej. Otwierając tym samym „bramę” do życia w Duchu i prawdzie. Do życia jako dzieci Boga we wspólnocie Kościoła. Pan Jezus kończy obietnicą, że mimo iż wstępuje do nieba, to pozostaje z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. On jest z nami. Taki jest nasz Bóg, zawsze i wszędzie jest z każdym z nas. Jesteśmy Jego „żywymi monstrancjami” w tym świecie.

(zdj. Radio Niepokalanów)