Z listów św. Eugeniusza

19 maja 2023.

20 maja 2023

ŚWIĘTY EUGENIUSZ WITRAŻEM, PRZEZ KTÓRY PRZEBIJA BOŻE ŚWIATŁO

Święty Eugeniusz do wszystkich członków misyjnej rodziny napisał następujące słowa:

Wniosek, jaki z tego powinniśmy wyciągnąć, moi drodzy przyjaciele i dobrzy bracia, jest taki, że powinniśmy pracować z nowym zapałem i jeszcze bardziej absolutnym poświęceniem, aby oddać Bogu całą chwałę, jaka będzie zależeć od nas, a biednym duszom naszych bliźnich zapewnić zbawienie wszelkimi możliwymi sposobami… W imię Boga, bądźmy świętymi.

List do o. Tempiera, 18.02.1826, w: PO I, t. VII, nr 226.

Słowa papieża Franciszka odnoszą się także do świętego Eugeniusza:

Święci nie są doskonałymi wzorami, ale osobami przenikniętymi Bogiem. Zmagali się, by usunąć ciemności grzechu i móc przepuścić światło Boga. Możemy porównać ich do witraży w kościele, przez które wpada światło w różnych odcieniach. Święci są naszymi braćmi i siostrami, którzy przyjęli światło Boga w swych sercach i przekazali je światu, każdy zgodnie ze swym odcieniem

Ale wszyscy byli przezroczyści, walczyli o usunięcie plam i ciemnych obszarów grzechu, aby słodkie światło Boga mogło przebijać. Taki jest cel życia: pozwolić Bożemu światłu przechodzić; to jest również cel naszego życia (Rozważanie podczas modlitwy Anioł Pański 1.11.2017).

Dobrego święta świętego Eugeniusza dla nas wszystkich powołanych, abyśmy jako mazenodowska rodzina byli witrażami!