Komentarz do Ewangelii dnia

22 maja 2023.

22 maja 2023

Każdy kto wierzy w Boga, nigdy nie jest sam. Żywa wiara jest nieustannie trwającym spotkaniem człowieka z Bogiem. Przeżywanie wiary nie polega na zmysłowym poczuciu obecności Boga, ale na pewności Jego miłości. To jest właśnie fundament naszej nadziei. Nasz Bóg jest zawsze i na zawsze z nami, pomimo że my nie zawsze jesteśmy wierni i nie zawsze o Nim pamiętamy. Boża Miłość rozlana w naszych sercach, nie pozwala na to. Zatem miejmy odwagę, On nasz Pan Jezus Chrystus przygotował nam drogę i tylko z Nim, i w Nim mamy bezpośredni kontakt z Ojcem, który jest zawsze wierny swojej miłości.