Komentarz do Ewangelii dnia

23 maja 2023.

23 maja 2023

Między Ostatnią Wieczerzą a aresztowaniem Jezusa w Ogrodzie Oliwnym ewangeliści wspominają o modlitwie zanoszonej przez Niego przed Męką. U Jana ma ona miejsce w Wieczerniku i nosi nazwę Modlitwy Arcykapłańskiej. Jezus modli się w niej za siebie, za apostołów, oraz za tych, którzy w przyszłości będą należeć do Jego Kościoła. W pierwszych słowach modlitwy mówi, że celem uwielbienia Syna, a w Nim Ojca, o które prosi, jest życie wieczne. A „to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa”. Co to oznacza? Znać Boga, to znać Ojca, znać Syna i Ducha Świętego. Znać komunię trzech Osób, to także pozostawać z Nimi w łączności. Życie chrześcijanina winno być nieustannym poznawaniem Boga żywego i praw­dziwego. Winno być poznawaniem Go w świetle nauki Jezusa. Winno być kroczeniem ku Niemu zgodnie z wolą Ducha Świętego. Nie jest to łatwe, zwłaszcza w dzisiejszym hałaśliwym i zabieganym świecie. Warto zacząć od codziennego zatrzymywania się nad Słowem Pana.

(zdj. Fr Lawrence Lew OP/Flickr)