Komentarz do Ewangelii dnia

25 maja 2023.

25 maja 2023

Ostatnia część Modlitwy Arcykapłańskiej Jezusa stanowi prośbę Założyciela za przyszłą Wspólnotę Kościoła. W pierwszych słowach dostrzegamy modlitwę o jedność, a następnie o zbawienie. Kluczem do zrozumienia modlitwy o dar jedności w wierze i miłości wszystkich wierzących jest słowo: „jak”. Jedność między wierzącymi w Chrystusa ma swoje źródło w jedności Ojca i Syna, która ma stanowić fundament i wzór dla całej wspólnoty. Czyli we wspólnocie wszyscy stają się jednością w takim stopniu, w jakim przyjmują Jezusa i wierzą w Jego słowo. I już od początku istnienia chrześcijaństwa, to właśnie braterstwo stanowiło najbardziej rozpoznawalną jego cechę. „Patrzcie, to są chrześcijanie, jak oni się miłują” – czytamy w Dziejach Apostolskich. To właśnie braterska jedność jest znakiem tego, że chrześcijaństwo ma swoje źródło w Bogu.