Komentarz do Ewangelii dnia

28 maja 2023.

28 maja 2023

Gdzie Duch Święty, tam jest wolność i pełnia egzystencji. Bez Ducha Świętego chrześcijaństwo stałoby się pustą literą i skostniałą strukturą. Zatem potrzebne było to Jezusowe „tchnienie”, aby uruchomić motor działań (Spiritus movens) ze strony wspólnoty uczniów. To Kościół otrzymał od Pana Jezusa szczególną „legitymacje” wobec świata. Dzięki takiej łasce wszystko nabiera sensu. Wyjście uczniów Chrystusa „natchnionych” przez Ducha naprzeciw tego świata sprawia niesamowite zdarzenia. Wprowadza ten świat na zupełnie nowe „tory” i odmienia jego oblicze.