Zimnowoda: Animacja misyjna dla szkoły podstawowej

Parafia zaangażowana jest w pomoc misjom oblackim na Madagaskarze.

1 czerwca 2023

Z okazji rekolekcji przygotowujących parafię w Zimnowodzie do uroczystości odpustowych Prokura Misyjna Polskiej Prowincji przeprowadziła animację misyjną dla uczniów szkoły podstawowej.

Przewodnią myślą było rozesłanie uczniów przed wniebowstąpieniem i nakaz misyjny: „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Dzieci były bardzo zaangażowane, zadawały pytania i przebierały się w tradycyjne stroje z misji – wyjaśnia prowadzący spotkanie, o. Wiesław Chojnowski OMI, dyrektor Prokury Misyjnej.

W animacji udział wzięło ponad 200 uczniów. Rekolekcje dla parafii głosi o. Dariusz Buczek OMI z Prokury Misyjnej. Wspólnota pw. Trójcy Świętej w Zimnowodzie leży na terenie archidiecezji poznańskiej. Jest mocno zaangażowana w pomoc oblackiej misji w Befasy na Madagaskarze.

(pg/zdj. W. Chojnowski OMI)