Komentarz do Ewangelii dnia

4 czerwca 2023.

4 czerwca 2023

My chrześcijanie mamy wielki depozyt złożony w naszych sercach. To prawo miłości nadane i przypieczętowane pieczęcią śmierci i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Uczestniczymy w życiu i komunii jedynego prawdziwego Boga w trzech Osobach. W tajemnicy istnienia Ojca i Syna i Ducha Świętego pielgrzymujemy przez ten świat nadając sens wszystkiemu, czego doświadczamy i co przeżywamy. Niech rozbłyska w nas i przez nas ten blask prawdy, że nasz Bóg jest samą miłością i miłośnikiem życia.

(zdj. Lawrence Lew OP/Flickr)