Komentarz do Ewangelii dnia

5 czerwca 2023.

5 czerwca 2023

Bóg jest bardziej miłosierny niż sądzimy. Ewangelia z dnia zwraca uwagę na przedziwny paralelizm, jaki występuje pomiędzy postępowaniem rolników a właściciela winnicy. Z jednej strony widzimy, że rolnicy uparcie odrzucają prośby właściciela winnicy, a z drugiej strony on niezmiennie ponawia swoją propozycję. Im bardziej rolnicy są skrajni w swojej przewrotności i odmowie, tym bardziej wła­ściciel winnicy jest zapamiętały w swojej cierpliwości. Niewątpliwie w tej sytuacji trudno jest zrozumieć zachowanie rolników, ale przecież dużo trudniej pojąć  postępowanie właściciela winnicy. Większa zachłanność rolników skutkuje większą ufnością właściciela winnicy. To niezwykły paradoks Bożego Miłosierdzia – Bóg jest stale wierny, ufny i pełen nadziei, że człowiek się opamięta, pomimo totalnego zagubienia i rozproszenia. Nie ma takiego problemu, którego Bóg nie mógłby rozwiązać. Trzeba nam uzbrojenia się w cierpliwość i trwać w nadziei, że to co jest złe, zostanie wyeliminowane i dobro ostatecznie zatriumfuje.