Komentarz do Ewangelii dnia

6 czerwca 2023.

6 czerwca 2023

Wystawiony na kolejną próbę przez nasłanych ludzi, Pan Jezus wychodzi z tej próby zwycięsko. Krótka odpowiedź Pana Jezusa stała się swego rodzaju normą regulującą katolicką naukę społeczną. Człowiek ma obowiązki względem Boga i społeczności, w której żyje. Nie możemy jako uczniowie i dziedzice Bożego Królestwa, zwalniać się z obowiązków wobec państwa, jeśli nie godzą one w system wartości naszej wiary. Jesteśmy zobowiązani jako uczniowie Chrystusa dawać dobre świadectwo. Na koniec niech wybrzmią jeszcze słowa św. Piotra, w kontekście relacji z światem. Oto i dla nas wskazanie: „Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, czcijcie króla”(1 P 2,17)!