Komentarz do Ewangelii dnia

7 czerwca 2023.

7 czerwca 2023

Saduceusze to była taka pewna elita w historii Izraela, która stanowiła stronnictwo religijno-polityczne zawiązane wokół kapłanów Świątyni Jerozolimskiej wywodzących się z rodu Sadoka arcykapłana świątyni mianowanego przez króla Salomona. Ostoją saduceuszy były zamożne warstwy społeczeństwa, sprzyjające asymilacji, najpierw w ramach kultury hellenistycznej, potem współpracy z Rzymem. To oni po raz kolejny wchodzą w rozmowę z Jezusem, wystawiając Go na kolejną już próbę pochwycenia na jakimś błędzie, czy zarzucie. Niestety dla nich i tym razem Pan Jezus wykazuje im błędy, w jakich trwają. Odpowiadając na ich prowokacje, ukazuje im i także nam, jak będzie wyglądać sprawa życia po tym ziemskim życiu. Pan Jezus nakreśla kwestię zmartwychwstania i życia jako aniołowie bez ziemskich potrzeb i pragnień. Wszystko w niebie będzie w pełni zaspokojone. Niech i nasze serce nieskore do wierzenia, przylgną do Pana Jezusa i Jego nauki, abyśmy żyli tą nadzieją w większej ufności Jezusowym słowom.