Komentarz do Ewangelii dnia

9 czerwca 2023.

9 czerwca 2023

Synostwo Pana Jezusa jako Mesjasza, określane jest w Piśmie jako Syn Dawida albo Syn Człowieczy. W obecnym zestawieniu sam Pan Jezus ukazuje nam, że nie tylko jest synem Dawida, ale jest też jego Panem. Według ludzkich więzi owszem możemy tak postrzegać Pana Jezusa. Ale mamy pewność dzięki natchnieniu Ducha Świętego, że Jezus jest Panem i Zbawicielem. Jest „Bogiem z nami”. Jak określi to św. Paweł w liście do Koryntian: „nikt, pozostając pod natchnieniem Ducha Bożego, nie może mówić: «Niech Jezus będzie przeklęty!». Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus»”(1Kor 12,3).