Komentarz do Ewangelii dnia

10 czerwca 2023.

10 czerwca 2023

Ewangelia z obecnego dnia ukazuje nam dwie postawy. Pierwsza z nich wskazuje na postępowanie uczonych w Piśmie, należących do elity społeczeństwa. Byli oni wybranymi i poważanymi przez wszystkich ze względu na to, że mogli oficjalnie interpretować i komentować słowo Boże. Pan Jezus wskazuje jednak, że pośród nich są i tacy, którzy stali się „rutyniarzami” słowa i „cyrkowcami” kultu. Druga postawa to zachowanie ubogiej wdowy, która złożyła dobrowolną ofiarę z całego swego mienia. Jezus, wskazując na jej zachowanie, niezauważone przez bogatych i wielkich, uczy wrażliwości i litości dla słabszych i biednych. Boże Słowo ostrzega nas, że jeśli damy się zwieść pozorom w naszym postrzeganiu świata i innych osób, możemy spodziewać się rychłego rozczarowania. Błędna ocena sytuacji może i często doprowadza do porażki. Zatem jako uczniowie Pana Jezusa mierzmy siły na zamiary. Nade wszystko w pokorze trwajmy i w ten sposób kształtujmy nasze otoczenie.