Komentarz do Ewangelii dnia

11 czerwca 2023.

11 czerwca 2023

Pan Jezus nie separuje się od grzeszników, ale oferuje im swoją uzdrawiającą przyjaźń. „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają” (Mt 9,12). Stajemy w obliczu źródła naszej nadziei.

W „Dzienniczku” św. Faustyny Pan Jezus przypomina, że grzesznicy maja pierwszeństwo przed innymi do miłosierdzia. „Im większy grzesznik, tym ma większe prawa do miłosierdzia Mojego” (Dz. 723). „Najwięksi grzesznicy mają prawo przed innymi do ufności w przepaść miłosierdzia Mojego” (Dz. 1146). W tym kontekście papież Franciszek zaznacza, że Kościół jest szpitalem polowym. Czego Pan Jezus dokonuje przy stole w domu Mateusza?

Wysyła zaproszenie do ludzi zranionych grzechem, tj. do uzależnionych od alkoholu, narkotyków, pornografii; do dotkniętych depresją, zdradą; do wątpiących, przytłoczonych nieporadnością; do samotnych: wdów, sierot, biednych; do szukających Boga. Jezus pokazuje swoje otwarte serce słowami: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążani jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28). Zatem odwagi, może i teraz to jest „ten” czas spotkania i usłyszenia Mistrza, abyśmy powrócili do życia.