Komentarz do Ewangelii dnia

13 czerwca 2023.

13 czerwca 2023

Sól i światło jakże ważne rzeczy w życiu na ziemi. Sól nie tylko nadaje smak, ale i konserwuje. Natomiast światło pozwala więcej zobaczyć, wspomaga między innymi proces tak zwanej fotosyntezy. Pan Jezus mówi o potrzebie obecności uczniów w tym świecie, wskazując na ważną rolę, jaką mają spełniać, niczym sól i światło. Zatem wszystko czyńmy na większą chwałę naszego Ojca, który jest w niebie. Dawajmy jako uczniowie to piękne świadectwo żywej wiary umacnianej i rozświetlanej mocą obecności pośród nas naszego Mistrza i Pana, Jezusa Chrystusa.