Komentarz do Ewangelii dnia

22 czerwca 2023.

22 czerwca 2023

Esencja modlitwy, która zostaje nam przekazana przez samego Pana Jezusa. W tych niejako wyrażonych prośbach zostaje ujęte wszystko, czego człowiek potrzebuje, aby być naprawdę szczęśliwym. Pan Jezus uczy nas dostrzegać to wszystko, co w naszym ludzkim życiu jest potrzebne. Wypełniając tym samym wolę Ojca. Ważny jest też aspekt zwrotu do Ojca w Niebie. Nie „mój ojcze”, ale „Ojcze nasz”; To akcent położony na wspólnotę. To we wspólnocie, jako uczniowie, a zarazem dzieci Boga – odkupieni poprzez Krew Jezusa, jesteśmy zaproszeni do udziału w komunii. Żyjąc we wspólnocie czerpiemy siłę z relacji opartej na miłości płynącej z samego źródła – Trójcy Przenajświętszej. Zatem dbajmy o nasze wspólnoty bratersko-siostrzane, abyśmy trwali w jedności i zawsze wspólnie czynili wszystko na większą chwałę naszego Ojca w niebie.