Komentarz do Ewangelii dnia

23 czerwca 2023.

23 czerwca 2023

Gdzie jest skarb, tam będzie serce. Człowiek, który jest „zbieraczem” – wszystko zbiera i gromadzi wokół siebie, prędzej czy później stanie się niewolnikiem tego wszystkiego. Serce i niejako jego życie będzie strażnikiem zgromadzonych „skarbów ziemskich”. Natomiast, jak mawiał św. Jan Paweł II, : «człowiek ma bardziej „być” niż „mieć”». Jesteśmy stworzeni dla siebie, aby bardziej sobie pomagać, aniżeli przeszkadzać. Dzięki „wlanej” miłości w nasze serca, mamy gromadzić sobie skarby w niebie. To znaczy żyć pełnią człowieczeństwa. Czynić dobro a zła unikać. Zasada chrześcijańskiej drogi szczęścia. Ktoś kiedyś powiedział, że z takiego materiału będziesz miał mieszkanie w wieczności, jaki to materiał gromadziłeś przez ziemskie życie. Zatem niech i nasze codzienne życie będzie odkładaniem do „Bożego skarbca” prawdziwych skarbów trwających na wieki.