Komentarz do Ewangelii dnia

25 czerwca 2023.

24 czerwca 2023

„W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości”(1J 4,18). W tych słowach zawiera się niejako wyjaśnienie tego, co słyszymy od Pana Jezusa. Jako uczniowie w szkole Jego Miłości mamy się nie lękać tego świata, ani niczego co jest na tym świecie, włącznie z wszelkimi zagrożeniami. Bo uczeń Jezusa winien wiedzieć i być o tym wręcz przekonany, że wszystko jest w rękach kochającego nas Ojca. Nawet włosy są policzone na naszych głowach. Cóż za dokładność i doskonałość ze strony naszego Boga. Bóg wszystko uczynił i czyni dla naszego dobra. On jedyny, jako nasz Stwórca, pragnie naszego szczęścia. Stąd posyłane po raz kolejny do każdego z nas zaproszenie, aby wyzbyć się lęku, strachu i wszelkiego przygnębienia z powodu nadchodzących wydarzeń. Wszystko jest w mocy naszego Boga. W górę serca, niech pokój Chrystusowy zagości w nas i ukoi nasze wszelkie negatywne poruszenia.