Madagaskar: Trzech nowych kapłanów i czterech diakonów

Uroczystości oblackich święceń połączone były z jubileuszem oblackiej parafii.

26 czerwca 2023

W oblackiej parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Toamasina odbyły się święcenia prezbiteratu trzech oblakcich diakonów oraz święcenia diakonatu czterech scholastyków. Szafarzem sakramentu był kard. Désiré Tsarahazana – biskup diecezji Toamasina. W uroczystościach wziął udział także Superior Delegatury Polskiej Prowincji na Madagaskarze – o. Alphonse Philiber Rakotondravelo OMI.

Święcenia kapłańskie wpisały się w 25. lecie istnienia oblackiej parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Toamasina.

(pg/zdj. Tontolo Katolika)