Komentarz do Ewangelii dnia

27 czerwca 2023.

27 czerwca 2023

W obecnym czasie daje się coraz bardziej zauważyć brak szacunku dla świętości, dla tradycji i tego wszystkiego, co od początku istnienia świata stanowiło podstawy człowieczeństwa. Pomimo istnienia uczniów Chrystusa, wydaje się, że świat jest na drodze uwsteczniania i degradacji swojej tożsamości. Nie przyjmuje już zdrowej nauki, a serca bardzo wielu ludzi odwróciły się ku głupocie i beznadziei. Na ten czas jakże aktualne wydają się słowa św. Pawła do Tymoteusza: „Głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, [w razie potrzeby] wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań – ponieważ ich uszy świerzbią – będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom” (2 Tm 4,2-4). Niech nie twardnieją i nasze serca na zastaną sytuację świata, ale bądźmy solą tej ziemi i jej światłem.

Verba docent, exempla trahunt (Słowa pouczają, a przykłady pociągają). W imię tej maksymy walczmy z naszymi słabościami i niech dobrem zło będzie pokonane.