Komentarz do Ewangelii dnia

28 czerwca 2023.

28 czerwca 2023

Jakże w życiu trzeba być ostrożnym. Nigdy nie wiadomo, z czym lub z kim mamy do czynienia. Często poprzez brak roztropności i zbyt lekkiego podchodzenia do wielu spraw, w naszym życiu zagrażać może nam wiele niebezpieczeństw. Ważne dla nas uczniów Chrystusa, aby czuwać i być w tak zwanym „nasłuchu” na to wszystko co i jak nas spotyka. Badać „duchy” i oczywiście wyciągać odpowiednie wnioski widząc konkretne owoce postępowania i życia, tych, co to próbują nam w różny sposób narzucić swoje zatrute wizje i filozofie. Módlmy się i czuwajmy, aby nie ulegać pokusom bylejakości. Wydawajmy dobre owoce naszego życia w Chrystusie i Jego nauczaniu.